اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

بادام شن

نام مدیرعامل

شیرانی

شماره تماس مدیر عامل

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33239235-33248528

شماره تماس دفتر مرکزی:

33474001

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر5 جاده مشکین

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

شن بادامی

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع شن

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: