اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

محرمعلی امیرپور

نام مدیرعامل

محرمعلی امیرپور

شماره تماس مدیر عامل

09141518192

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33572772

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33514245

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 2 جاده تبریزنرسیده به شام اسبی

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

شن وماسه و بتن آماده

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع شن وماسه و تولید بتن آماده

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: