اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

بتن مرکزی اردبیل

نام مدیرعامل

سید وحید عطائی

شماره تماس مدیر عامل

09141512270

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33453015

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33453010

شماره فاکس:

045-33453010

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 5 جاده تبریز

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

تولید بتن آماده

توضیحات درباره محصول:

تولید بتن استاندارد وویژه
Ataee_vahid@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5613686343

توضیحات:

تولید با دستگاه تمام اتوماتیک، تحویل بتن توسط رانندگان آموزش دیده، ارائه بتن به پروژهای بزرگ و حساس مانند نظام مهندسی اردبیل، امور آب اردبیل، سرعین و ...
تنها دارنده iso9001-iso10002 –عضو انجمن بتن ایران