اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

برجبان سبلان

نام مدیرعامل

عسگر محمودنیا

شماره تماس مدیر عامل

09143515317

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

09143534490

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33519528

شماره فاکس:

045-33623731

آدرس ها

شهر:

نیر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 20 جاده اردبیل

آدرس دفتر مرکزی:

خیابان اتوبوسرانی جنب اتوبوسرانی

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ماسه

توضیحات درباره محصول:

تولید ماسه طبیعی

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1389 تأسیس گردیده