اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تحکیم بنیان مغان

نام مدیرعامل

عظیمی

شماره تماس مدیر عامل

09141555645

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

32792400

آدرس ها

شهر:

گرمی

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 70 جاده پارس آباد به اردبیل جنب روستای آقامحمد بیگلو

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

توضیحات درباره محصول:

آدرس رایانامه:

Tavassoli89@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: