اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی تیرچه بلوک آق داغ هشتجین

نام مدیرعامل

حاتم اکبری ویو

شماره تماس مدیر عامل

09144565094

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

خلخال

آدرس کارخانه یا کارگاه:

بخش خورش رستم هشتجین جاده روستای نمین

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

تیرچه و بلوک

توضیحات درباره محصول:

تولید تیرچه و بلوک

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: