اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی تیرچه بلوک استحکام بلوک خلخال

نام مدیرعامل

حسن غفاری

شماره تماس مدیر عامل

09191655083

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32424216

شماره تماس دفتر مرکزی:

09123690428

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

خلخال

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی قطعه 116

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

تیرچه و بلوک

توضیحات درباره محصول:

تولید تیرچه و بلوک

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: