اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

اسمعیل محمد علیزاده

نام مدیرعامل

اسمعیل محمد علیزاده

شماره تماس مدیر عامل

09143541385

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32595265

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

روستای آلنی

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

تیرچه و بلوک

توضیحات درباره محصول:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5661866864

توضیحات:

این شرکت در سال 1385 تأسیس گردیده