اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

امیدوار کریم زاده

نام مدیرعامل

امیدوار کریم زاده

شماره تماس مدیر عامل

09146820923

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32511250

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

روستای قره قیه

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

فرآورده های بتنی

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع موزائیک بلوک

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال1369 تأسیس گردیده