اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

اسمعیل قبادی پیر ایواتلو

نام مدیرعامل

اسمعیل قبادی پیر ایواتلو

شماره تماس مدیر عامل

09144518269

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32751384

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

جنب روستای اولتان جاده اصلاندوز

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

لوله بتنی

توضیحات درباره محصول:

تولید لوله بتنی

آدرس رایانامه:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5695116813

توضیحات:

این شرکت در سال 1381 تأسیس گردیده است.