اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

ازبرعلی فکری شیران

نام مدیرعامل

09141511453

شماره تماس مدیر عامل

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

09141511453

شماره فاکس:

045-33512783

آدرس ها

شهر:

نیر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

روستای شیران کیلومتر10 جاده اردبیل

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ماسه

توضیحات درباره محصول:

تولید ماسه طبیعی

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1384 تأسیس گردیده