اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تقی شاهی زارع

نام مدیرعامل

تقی شاهی زارع

شماره تماس مدیر عامل

09141519661

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

09143514991

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 3 مغان روبروی پمپ بنزین علیزاده جنب بوجاری سراف اسماعیلی

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ماسه

توضیحات درباره محصول:

تولید ماسه

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1388 راه اندازی شده وبه مدت 2 سال است که با حداقل ظرفیت کارمی کند و روزانه مابین 150 الی 200 تن ماسه تولید می کند.