اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

توکل تقوائی ساقصلو

نام مدیرعامل

توکل تقوائی ساقصلو

شماره تماس مدیر عامل

09149886177

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33873103

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-33873714

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 2 میدان تلاش شقایق 2

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

نوار قرنیزو تک گل

توضیحات درباره محصول:

پخت سوم کاشی

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618186311

توضیحات:

درسال 1393 تأسیس گردیده و به فعالیت در زمینه پخت سوم کاشی در زمینه های نوار قرنیز- تک گل پرداخته است.